Angantyrs Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-15

Fredningsnr.
29174

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2917-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921, Lensgreve Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Anganstyrs Høj, 3 x 25 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en høi Banke er en tvivlsom Gravhøi. Enkelte Stene, der muligen ere Randstene eller Yderstene af Smaa Stenkister, rager frem af Siderne. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Angantyrs Høj", 3 x 25 m.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Angangstyrs høj". SSØ for højtoppen øverest i skråningen et 4 m stort rundt hul, ca. 1 m dybt. Beskadigelser: I den stejle sydskråning findes over et 5 m stærkt, ca 2 m over højfoden, et 1 m langt og et 3 m langt brud uden vegetation. Bruddene står lodret i 30 cm´s højde og er uden vegetation. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, vid udsigt, ligger i en højgruppe. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs. Brombær på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)