Bisgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-16

Fredningsnr.
29173

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 2917-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921. lensgreve Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Høj 2 x 11 m. Slåen.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gravhøi, nordvest for No.4. 5-6 Fod høi; Stene stikker frem paa flere Steder; den er udgravet i Midten og synes at have indeholdt en mindre Stene bygget Grav, ligesom ogsaa slve Høien er dannet af stenfyldt Muld. Tværmaal: 32 Fod. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 11 m.; Slaaen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med 1,5m stort, ca. 0,5 m dybt hul i top. Beskadigelser: Ved vestlige højfod en kvasbunke og en bænk (flyttelig) (ikke påtalt). Nytillysning bør foretages. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsigt. Indgår i højgruppe. *********************************** Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og en del krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra NØ
Foto, detalje
Foto, oversigt