Bisgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-17

Fredningsnr.
291738

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillingehøie: to Høie umiddelbart ved Siden af hinanden. De ligger paa en Banke og synes velbevarede og urørte. En Udgravning blev begyndt den ll te September 1874, men afbrudt af daarligt Veir.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøj [sb 17A-17B], henh. 3 1/2 x 18 og 2 1/2 x 18 m.; ujævn Overflade.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøjen er bevokset med græs og lidt krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)