Bisgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-28

Fredningsnr.
29179

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/2 1921. lensgreve, Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Runddysse 1,5 x 10,5 m. I midten 8-10 større sten. 16 rand- sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Gammel-Skov Mark, tæt ved det søndre Gjerde, omtrent midt i Løkken: Levninger af en Gravhøi. 20 Randstene, af hvilke de fleste ere ualmindelige store, nemlig 2 til 3 Fod i Tværmaal. Høiens Tværmaal er omtrent 32 Fod. Det Indre er meget uregelmæssigt, da Jord og Stene ere bortagne hist og her; enkelte større Stene rege frem af Jorden. Det høieste Punkt er nu omtrent 5 Fod over Randstenene. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1921 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Antagelig Runddysse.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 1/2 x 10 1/2 m.; i Midten 8-10 større Sten; 16 Randsten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse: Som fredningskort. Beskadigelser: Affald: 2 steder på højen, bundter af plastik. På selve højen en kasseret sort gummislange. §53: N og V for højen står 8 frugttræer (vel ca. 10 år) inden for 5 m. S for højen inden for 5 m står i læbæltet 5 løvtræer. Bevoksning: Tæt vildtvoksende krat. Afmærkning: MS kan skjule sig i det tætte krat. NB: På fredningskortet er fejlagtigt anført sb. 17. Det skal være 28. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med krat og et par træer.

Litteraturhenvisninger  (0)