Bisgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-23

Fredningsnr.
29177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 10 m. Mod Ø. afskåret af skel. Tjørn. Kreatur- sti langs diget.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Diget; temmelig stor Jordhøi af tvivlsom Form. Det kan ikke siges uden nærmere Undersøgelse, om det er en Gravhøi. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 10 m.; mod Ø. afskaaret af Skel. Tjørn. Kreatursti langs Diget.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mod Ø afskåret af skel. Tilgroet Kreatur sti langs diget. Afmærkning: En eventuel afmærkning kan skjule sig i det tætte krat. NB: Ikke nyopmålt p.g.a. krat. JGB: 13.10.1988: Genberejst og målt. Ingen bundvegetatioin p.g.a. det tætte krat. NB: er den sydligste af 2 høje, begge trykt på mb. Den anden høj, sb 22, er foreløbig benævnt 2917:A og bør tinglyses. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er nyplejet. Et rimeligt græsdække er etableret. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø