Bisgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-24

Fredningsnr.
29178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 8 m. Med 2 sidesten af en kiste.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Jordhøi paa flad Mark; dens Form er ødelagt, saaledes at Størrelsen ikke kan bestemmes. Udgravet; i Midten og paa Bunden, Levninger af en Stenkiste i Retning N.V. til Sydøst af indvendigt Maal 5 Fod 10 x 1 Fod 10 Tr; Høide omtrent 4 1/2 Fod. Tre Stene, som dannede de tre Sider af Kisten, være tilbage paa Plads. En nærmere Undersøgelse af Gravens Bund var ønskelig. Bevoksning: 1980: Græs

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 8 m., med 2 Sidesten af en Kiste.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse: Høj med dysse-grav. Midt i højtoppen mindst 1,3 m lange, parallelle sten med flade indvendige sider. Indbyrdes afstand 0,5 m og 0,9 m. Stenens overkant flugter med højtoppen. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. To store sten synlige i toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)