Tanderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-38

Fredningsnr.
291711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 15 m. Vestsiden stejl, efter skred. Tilgroet.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
G [sb.38] er en mindre Høi, som der er gravet i, og som tildels er falden ned af Brinken mod havet. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; Vestsiden stejl efter Skred, men tilgroet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I NØ-kvadrant et 3 m stort rundt hul, 1 m dybt. NV-siden er skrænt. §53: Mod NØ - et læhegn, se 2917:12. Denne mindst 30 år gl. beplantning kan ikke påtales eller kræves fjernet. Se iøvrigt notat under 2917:12. (JGB) Omgivelser: Græsklædt skråning og for land, strand og hav. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med hyben.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt