Vadstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-30

Fredningsnr.
291716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse. En del sten opstillet i ny tid. Krat.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Levninger af en Langdysse med en stenbygget Grav omtrent i Midten; Grav og Dysse ligger i Øst-Vest; Dyssens Længde 55 Fod, Brede 23 Fod og 28 Fod 4 Tr. Omtrent 19 større stene ere endnu paa Plads; de fleste liggende og tildels dækkede med Jord. Det miderste Parti af Dyssen har indvendig sin oprindelige Høide; begge Enderne ere stærkt udgravede og ødelagte. Langdyssen ligger paa Aasen af en jævn Høining. Af Graven ere kun to Store Stene tilbage; den østlige er 2 F 4 Tr. bred; den nordlige Sidesten staaer 5 1/2 Fod dybt i Jorden. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun enkelte Randsten kendelige i tæt Overvoksning. De store Sten udtales af Forpagter B.Thomsen, Bisgaard, at være i ny Tid omstillede af hans Fader. Paa stedet ikke anset for oldtidsminde. Opgaves at søge fredlyst 1930.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. en Del Sten opstillet i ny Tid; Krat.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Megalit-grav. I SV-SØ står i en halvbue 9 oprejste randsten i en afstand af 1 m til jordhøjen, som en meget spids pukkel og unden synlige sten i top. 1 mulig randsten ses 1 m oppe ad NØ-skråning. I denm østlige del kan eventuelle randsten p.ga. af krat ikke ses. JGB den 13.10.1988. Der kan erkendes 11 megalitstore sten, hvoraf de 8-9 er rejst i nyere tid. De står alle noget oppe ad "høj"-siden, som er meget stejl og vistnok helt igennem fremkommet ved afgravning og/eller tilførsel af fyld i nyere tid. Såldes består en del af "højen" (ca 2 m V for de rejste sten) udelukkende af store slaggeblokke. S for "højen" en gl. råstofgrav. Der er ikke muligt at påvise om der overhovdet er intakte dele af fortidsmindet tilbage, og hvor stort et omfang disse bevarede dele evt. har. Anlægget fremtræder rodet og uskønt, helt ovregroet med bukketorn. Frigives til udgravning, evt. afmeldes helt. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og træer. Beliggende i lille skovstykke i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)