Esbenshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-37

Fredningsnr.
291710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Esbenshøj, 2 x 15 m. I toppen lille nyere hul. I sydsiden hul efter vogterhus.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Gravhøi paa en Banke. Tværmaal 46 Fod; Høide 6-7 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Esbenshøj", 2 x 15 m.; i Toppen lille nyere Hul; I Sydsiden Hul efter Vogterhus.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Esbenshøj". I toppen et lille nyere hu. I SV-siden hul efter vogterhus. Enkelte randsten. Beskadigelse: Ca. 1,2 m oppe ad nordlige højfod er en 10 m. lang og 1/2 m bred rende af op til 1/2 m dybde. Renden er fuld af alm. marksten. Renden danner en terresse i højsiden. Dene rende er ikke optalt på blåt kort. JGB den 10.10.1988: Den ovennævnte "rende" er en kreaturskabt terressering, der har blotlagt dele af højens stenopbygning. Der går stadig kreaturer på højen, hvorved der er opstået brud omkring de vestlige randsten, og rullestenene fra "renden" spredes V og SV for højen. Denne bør indhegnes. Påtales! ** Seværdighedsforklaring ** Stør høj. Vid Udsigt. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Mod nord et enkelt træ. På vestsiden krat. Højen har en lidt flad top. Beliggende i græsmark på en naturlig bakke.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra NØ
Foto, oversigt