Tanderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-39

Fredningsnr.
291712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 20 m. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
H [sb.39] er ligeledes tildels udgravet; den ligger paa en høi og steil Brink mod Havet, er omtr. 10 Fod høi, af 40 Fods Tværmaal og synes at have en Steenjkerne. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m., ujævn Overflade.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top og ujævn overflade med 5 større sænkninger i siderne. Beskadigelser: §53. Læbæltehegn af bjergfyr (ca. 15 år gamle) og løvtræer mod S og Ø. JGB den 10.10.1988: Det gamle læbælte af østrisk fyr (ikke bjergfyr) er mindst 30 år gammelt og kan ikke kræves fjernet. Dog ville denne høj sammen med 2917:11 vinde stærkt ved en frilægning (ved pleje) og ville derved bidrage stærkt til landskabet. Omgivelser: Andet: Græsklædt skråning og forstand + strand og hav. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, der ligger ved siden af en anden høj, ud til havet. Vidt udsyn. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og hyben mod vest.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt