Kulhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-61

Fredningsnr.
291730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Kulhøj", 1,0-1,4 m høj, 8-9 m i diameter i øst-vest, 13-14 m i nord-syd. Højen, der synes meget i terrænet, er en rest af en større høj og er noget misdannet af gamle gravninger. Mod øst står højen med lav stejlbrink, mod vest går højsiden i eet med stejl skrænt. Græsklædt i ager. NMI: "Kulhøj", ca. 8 x 13 m, 1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lokaliteten mgl. data.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Kulhøj". Beskrivelse: Som fredningskort + ved ssø-højfod en 0.6 m stor sten. Beskadigelser: Natur 1) I Sydskråning en rævegrav foran hvilken en lille jordbunke. 2) I sø-skråning ca. 1 m under top en 1,5m lang og 0,3m højt hak uden vegetitation. 3) I øsø-skråning ca ½ m under top en 1,5 m lang og 0,3 m højt hak uden vegetation. En 25 cm stor sten ses heri. Afsætning: Højdepunkt på 4-cm kort. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i ager/græsmark på en bakke. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)