Svineballe Høien
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-10

Fredningsnr.
301738

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Svineballe Høj, 1 x 10 m. Toppen lidt udhulet. I østsiden små afgravninger. Træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er flad ovenpaa; enkelte Kantstene (?) ere synlige; synes at have en Steenkjerne.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svineballe Høj", 1 x 10 m.; Toppen lidt udhulet; i Østsiden smaa Afgravninger. Træer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med enkelte store løvtræer, græs og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)