Frederikslund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-13

Fredningsnr.
301760

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3017:60 Langdysse. Højen måler 29 m øst-vest og 12 m nord-syd. Højen er 1-1½ m høj - højest set fra Ø. Vestfoden udflydende. 8 m fra østenden rest af kammer bestående af 4 store sten heraf én med kløvemærker. Enkelte randsten bevaret.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formodede Levninger af en Langdysse, som i størst Længde VestØst har været 72 Fod; Brede 30 Fod. Kun enkelte Randstene ere bevarede hist og her.

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Rest af en langdysse. Højen måler 29 m. øst-vest og 12 m. nord-syd. Højen er 1-1½ m. høj - højest set fra Ø. Vestfoden udflydende. 8 m. fra østenden ses 4 store sten heraf én med kløvemærker. Der er formentlig tale om rester af kammeret. 9 m. vest herfor ligger en enkelt stor sten mere. Evt. rest af et andet kammer? Enkelte randsten bevaret. Nordsiden 1 mulig randsten, vestsiden 2 mulige randsten, sydsiden 4 mulige randsten samt to sten der ligger syd for højen men evt. hører til højen, østsiden 1 mulig randsten. På højen står bøg og ahorn.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen står bøg og ahorn.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Kammeret set fra NØ
Kammeret set fra S
Kammeret set fra NØ
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra V