Barfredsholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-27

Fredningsnr.
301759

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3017:59 Voldstedet Barfredsholm / Blafferholm. Det samlede anlæg måler ca. 60 m i nord-syd og 60 m i øst-vest. Borgbanken måler 29 m i diameter. Mod syd og øst er banken omgivet af dobbelte voldgrave. Mod vest og nord af en enkelt voldgrav og udenom graven en ca. 8 m bred vold. Gravene er hver især ca. 5 m brede og fremtræder i dag tørre.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved Brattingsborg. Tegnet og opmaalt af I.M. Petersen: se vedlagt. Thurahs Beskrivelse 1758 S.55. Strax øst for Gaarden er en Mose, hvorudi groer Rørtag og kaldes Tag-Søen, samme har tilform været en dyb Sø -- I denne Sø ligger en lille Ø eller Holm, kaldt Blafferholm, hvor omkring sees tvende dobbelte Grave og Volde. Denne Holm kan være 30 Alen i Kvadrat; der skal have staaet et Hus eller Slot i ganske flade store Stene paa Kanten ligesom en Liigkiste.

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Voldstedet Barfredsholm / Blafferholm. Borgbanken måler 29 m. i diameter. Mod syd og øst er banken omgivet af dobbelte voldgrave. Mod vest og nord af en enkelt voldgrav og udenom graven en ca. 8 m. bred vold. Gravene er hver især ca. 5 m. brede og fremtræder i dag tørre. Det samlede anlæg måler ca. 60 m. i nord-syd og 60 m. i øst-vest. Voldstedet er beliggende i parken til Brattingsborg Gods. Det er relativt tæt bevokset med forskellige slags træer.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er relativt tæt bevokset med mange forskellige slags træer.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra NV
Banken set fra SV
Oversigtsfoto set fra V