Ørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-39

Fredningsnr.
301737

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Rævebakke, fritstående, dobbelt jættestue.
Undersøgelsehistorie  (13)
1866 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Jættestue paa flad Mark. Se vedlagte Tegninger af I.M. Petersen og Fortegnelse over de i Kamrene fundne Oldsager af Inspecteur Kruse, i hvis Samling de ere bevarede som samlet Fund. Jævnfør Tegninger af flere af Oldsagerne af I.M. Petersen

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal restaurering
Journal nr.: 379/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævebakke", fritstaaende, dobbelt Jættestue.

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F550-906
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ændret afsætning af den fredede jættestue.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2006 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-25
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Dobbeltjættestuen blev ryddet for krat. De to dæksten over vestkammerets gang blev fjernet. En hjørnesten hældede kraftigt. Denne blev rettet op og sikret ved montering af rustfri stålstænger. En manglende hjørnesten blev erstattet med en sandsten. De to dæksten blev genplaceret. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og dækket med et lag nøddesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dobbelt jættestue. Kamrene er fuldstændig dækket af brombær og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)