Vestlige Hyldehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-30

Fredningsnr.
301728

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Vestlige Hyldehøj, 2,5 x 19 m. Flere sten efter sløjfet jættestue.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vestlige Hyldehøj", 2 1/2 x 19 m.; flere Sten efter sløjfet Jættestue.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
04.12.80: Kammeret og toppen dækket med kvas fra fældet træ. NØ-hjørnet har været pløjet eller lign. indenfor de senere år. På sydsiden marksten - væsentligst gamle. 2 opretstående randsten ses ej. Genbesigtigelse 8.3.81: "Nye" marksten + nyt træ fjernet men stadig gl. marksten - ligesom kammeret stadig er dækket af (gl.) kvas. JGB 1/10-87: Stadig markstensbunker i størrelsesordenen 1-2 vognlæs, dog tilsyneladende ingen "nye". Stadig gammelt kvas (dog nu næsten henfaldent) i kammeret. Mål: 1,6x12x12 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og brændenælder. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)