Østlige Hyldehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-31

Fredningsnr.
301729

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Østlige Hyldehøj, 2,5 x 16 m. Med helt udgravet jættestue, 11 bæresten, 3 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (13)
1865 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den østligste. Prospekt og Opmaaling af I.M. Petersen.

1930 Museal restaurering
Journal nr.: 379/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Østlige Hyldehøj", med udgravet Jættestue; 11 Bæresten, 3 Dæksten.

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-527
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuen blev ryddet for krat. Den midterste dæksten var sprængt i tre og forsøgt repareret af Raklev i 1930. Tre nye rustfrie stålstøtter blev sat op som erstatning for Raklevs to gennemtærede sæt jernstativer. Se beretning.

1985 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 218/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 218/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På grund af nedstyrtningsfare opsattes stålstøtter under den midterste dæksten over jættestuekammeret.

2006 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-20
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Højen blev ryddet for krat. Jættestuens kammer og gang blev fyldt op med nøddesten. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, brændenælder og krat på toppen omkring kammeret. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)