Sydlige Hyldehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-32

Fredningsnr.
301730

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til Grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Sydlige Hyldehøj, 2,5 x 16 m med helt ødelagt jættestue.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formodentlig Jættestue. Høien er stærkt bevokset med Krat og vanskelig nærmere at undersøge. Omtrent 50 Fod i Tværmaal ved Basis. Store Stene ere synlige paa flere Steder.

1933 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sydlige Hyldehøj", 2 1/2 x 16 m.; med helt ødelagt Jættestue.

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2007 Museal restaurering
Uspecificeret institution
Der blev kun foretaget vegetationspleje.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer og brændenælder. I det nordøstlige kammer snebær. I det sydvestlige kammer en busk. Beliggende på en græsklædt bakke i ager.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Sydvestlige kammer set fra V
Sydvestlige kammer set fra V
Sydvestlige kammer set fra N
Nordøstlige kammer set fra S
Nordøstlige kammer set fra V
Nordøstlige kammer set fra Ø
Oversigtsfoto set fra NV
Foto, oversigt
Foto, detalje