Aasmarks Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-33

Fredningsnr.
301727

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Aasmarks Høj, med udgravet jættestue. 9 bæresten, 2 dæksten.
Undersøgelsehistorie

1865 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue. Se I.M. Petersens Prospect og Opmaaling og Godsinspecteur Kruses Fortegnelse over Oldsagerne, som fandtes i Kamret.

1930 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Aasmarks Høj", med udgravet Jættestue; 9 Bæresten, 2 Dæksten.

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2006 Museal restaurering
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
En hyld på højen blev beskåret. En gammel jernbuk under en af jættestuens dæksten blev fjernet. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev dækket af et lag nøddesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, brændenælder og et træ i foden mod øst.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Kammer set fra Ø
Kammer set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt
Foto, detalje