Ørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-79

Fredningsnr.
301724

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1930 Aage Lensgreve Danneskiold-Samsøe til grev- skabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev Fritstående jættestue, 8 bæresten, 3 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, udgravet i Juli 1874. Stendyngen omkring Kamret havde Bonden taget bort. Gangen var brolagt med Haandstene. Se Grev C.F. Danneskjold - Samsøes Beretning; I.M. Petersens Tegning.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Jættestue, 8 Bæresten og 3 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2006 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-23
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Jættestuen blev ryddet for krat. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld, og dækket med et lag nøddesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Højen blev reguleret. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Jættestuen er omgivet af en høj. Højen er græsklædt. I kammeret står træer.

Litteraturhenvisninger  (0)