Ørby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-37

Fredningsnr.
301723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af jættestue, 3 bæresten, 2 nedskredne dæksten, 2 mindre sten; på den ene dæksten mange skålformede fordybninger. Nyberejsning 1988: Også på den anden østlige, delvis nedskredne dæksten ses skåltegn (7 - 8 stk).
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steendysse, bestaaende af 4 Sidestene, 2 Overligger (den ene 8 Fod lang og 7 Fod bred) samt to Gangstene. (Reist paany).

1930 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue, 3 Bæresten, 2 nedskredne Dæksten, 2 mindre Sten; paa den ene Dæksten mange skaalformede Fordybninger.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Jættestue med lille græsklædt høj omkring.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt