Ingeborgs Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-38

Fredningsnr.
301731

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1930 Aage Lensgreve Danneskiold-Samsøe, til grev- skabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930 Raklev Ingeborgs høj, med udgravet jættestue i høj, 4 x 17 m. 13 bæ- resten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1865 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue (see I.M. Petersens vedlagte Plan). I 1865 blev den ene Overligger, som var skreden ned, atter lagt tilrette. Et betydeligt Fund fra denne Jættestue (13 Flintkiler, 2 Smalmeisler, 1 Huulmeisel, 2 Spydspidser af Flint, 3 tresidede Piilspidser, 1 Flintkniv, 5 Skrabere, 32 Flintflækker, Urneskaar mm.samt Levninger af et eller flere Skeletter er i Godsinspecteur Kruses Samling paa Ørnslund ved Brattingsborg (Se vedlagt Fortegnelse af Herr Kruse).

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal restaurering
Journal nr.: 379/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal udgravning
Journal nr.: 379/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ingeborgs Høj", nu udgravet Jættestue i Høj, 4 x 17 m.; 13 Bæresten, 1 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2006 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-24
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
En ældre jernbuk, der understøttede jættestuens dæksten, blev erstattet med et rustfrit stålbeslag. Jættestuekammerets gulv blev oprenset og dækket med et lag nøddesten. Højen blev reguleret. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Krat i kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)