Tyvhøi

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-50

Fredningsnr.
291734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)
Fredningstekst

(Kongemindet) Kongehøjen Høj, 4 x 25 x 25 m. Ved højfoden står 13 mindesten. På højens nordøstside fører en trappe op til toppen, hvor der står en mindesten. Foran højen ud mod landevejen står 5 mindesten. Stenene er af varierende størrelse. Ialt mod sydøst fra trappens fod har stenene følgende indskrifter: 1. ORNSLUND AK 2. E.HELMS 3. sten uden indskrift 4. sten uden indskrift 5. PLS CB *) 6. sten uden indskrift 7. HVAD DANMARK VAR KAN DET ATTER BLIVE ENDNU ER DE GAMLES AAND ILIVE SAMSØ LANDBOSELSKAB 8. CBS CB *) 9. SI ØSTERBY 10. MIG T *) 11. PCI SØHOLM 12. I E S MOSGAARD 13. B C Stenen på toppen har et bronzerelief af Fred. VII. Længst ud mod vejen på østsiden af stien til trappen en sten med indskriften: MINDE OM GENFORENINGEN MED SØNDERJYLLAND REJST AF SAMSINGERE 1920 END ER DER EN GUD FOROVEN SOM RAADER FOR DANMARKS SAG. Bag genforeningsstenen en mindre sten: OF CH VASTRUP Ved siden af denne en lille sten med indskriften: O HOLM THORUP SIA Længst ud mod vejen nordvest for stien til trappen en sten: SAMSINGERE SATTE MINDET FOR GRUNDLOVENS GODE GIVERE 18 F 66 Bag denne en sten: ANDREAS PETERSEN FØDT I KOLDBY DEN 27. MAJ 1846 DØD I PILLEMARK 31. MAJ 1885 DYRLÆGE PÅ SAMSØ I 18 AAR OG FORMAND FOR SAMSØ LANDBOFORENING -----------"------------ HAN VAR ET GODT MENNESKE -----------"------------ MINDESTENEN REJSTES AF SAMSØ LANDBOFORENING FOR DENS HØJTÆREDE OG VIRKSOMME FORMAND *) Tegnet i indskriften kan ikke gengives her. Se tinglysningsdokumentet. NB: Der var en del fejl i indskrifterne i tinglysningsdokumentet, de er rettet her. Mindesmærket er tinglyst som Kongemindet, men hedder efter tingbogen Kongehøjen.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlig i Sognet: en anselig, udgravet Jordhøi, hvorpaa nu Mindestenen om Kong Frederik den Syvende er opstillet, omgiven af en Kreds reiste Stene, paa hvilke med ringe Takt deres Navne ere anbragte, som have leveret Stenene. [[Thurah, Beskrivelse S. 44: "Tyve-Høy, hvor Landets Rettersted er"]]. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt omdannet til Mindehøj.

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Kongemindet: Høj, 4 x 25 x 25 m.Ved højfoden står 13 mindesten. På højens nordøstside fører en trappe op til toppen, hvor der står en mindesten. Foran højen ud mod landevejen står 5 mindesten. Stenene er af varierende størrelse. Ialt mod sydøst fra trappens fod har stenene følgende indskrifter: 1. ORNSLUND, 2. EHELIS, 3. sten uden indskrift, 4. sten uden indskrift, 5. PLS CB, 6. sten uden indskrift, 7. HVAD DANMARK VAR KAN DET AT- TER BLIVE ENDNU ER DE GAMLES AAND ILIVE SAMSØ LANDBOSELSKAB, 8. CBS CB, 9. SI ØSTERBY, 10. MIG TB [?], 11. PCI SØHOLM, 12. I E S MOSGAARD, 13. B C. Stenen på toppen har et bronzerelief af Fred. VIII. Længst ud mod vejen på østsiden af stien til trappen en sten med indskriften: MINDE OM GENFORENINGEN MED SØNDERJYLLAND REJST AF SAMSINGERE 1920 END ER DER EN GUD FOR- OVEN SOM RAADER FOR DANMARKS SAG. Bag genforeningsstenen en mindre sten: OE CH VASTRUP. Ved siden af denne en lille sten med indskriften: O HOLM THORUP SIA. Længst ud mod vejen nordvest for stien til trappen en sten: SAMSINGERE SATTE MINDET FOR GRUNDLOVENS GODE GIVERE 18F56. Bag denne en sten: ANDREAS PE- TERSEN FØDT I KOLDBY DEN 27.MAJ 1816 DØD I PILLEMARK 31.MAJ 1885 DYRLÆGE PÅ SAMSØ I 18 AAR OG FORMAND FOR SAMSØ LANDBOFORE- NING - HAN VAR ET GODT MENNESKE - MINDESTENEN REJSTES AF SAMSØ LANDBOFORENING FOR DENS HØJTÆREDE OG VIRKSOMME FORMAND.

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"kongehøjen" forefundet som beskrevet på blåt kort. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt med enkelte træer.


Billeder

Oversigtsfoto ste fra SØ
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra NØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt