Mosemark Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-40

Fredningsnr.
301766

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3017:66 Gravhøj kaldet "Mosemark Høj". Gravhøjen er 30 m i diameter og 4 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi af tvivlsom Beskaffenhed.

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SN 6111-0702
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Gravhøj kaldet "Mosemark Høj". Beliggende på en naturlig højning. Et stykke oppe på bakken kan anes en højfod. Denne ses tydeligst mod syd, øst og nord. Gravhøjen er ca. 4 m. høj og 30 m. i diameter. Højen er bevokset med mange løvtræer bl.a. eg og æble.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med mange løvtræer bl.a. eg og æble.

Litteraturhenvisninger  (0)