Mosemark Høi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-40

Fredningsnr.
301766

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3017:66 Gravhøj kaldet "Mosemark Høj". Gravhøjen er 30 m i diameter og 4 m høj.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi af tvivlsom Beskaffenhed.

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Gravhøj kaldet "Mosemark Høj". Beliggende på en naturlig højning. Et stykke oppe på bakken kan anes en højfod. Denne ses tydeligst mod syd, øst og nord. Gravhøjen er ca. 4 m. høj og 30 m. i diameter. Højen er bevokset med mange løvtræer bl.a. eg og æble.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med mange løvtræer bl.a. eg og æble.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra V