Strandlyst

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-51

Fredningsnr.
291726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: rettet fra 43z og 43k til 43æ og 43ø. Rettelsen tinglyst 28.1. 1985 Høj, 2,5 x 20 m. Graner. I SØ-siden er bygget et hus. Høj i skel til matr.nr. 43æ af Tranebjerg.
Undersøgelsehistorie

1926 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 21 m. svagt affladet og let nedsunket i Top, affladet i østre Side. I SV fra Fod til henimod Top en uregelm. Gravning, 1/2 m d., indtil 2 m br. Top og ø. Side fri, Resten med Naaletræsplantning.

1939 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2917:26, Status: B

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 20 m.; Graner; i SØ. Siden er bygget et Hus.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, fra højtop og mod Ø en ca 4 m bred og 0,3 - 0,4 m bred grøft. I sø-del af højen et indhak, hvor et hushjørne stikker ind og hvor der er en terrasse. Fra NNV-højfod til højtop en 0,3 m dyb græsklædt sti. Bevoksning: Selve højen er græsbevokset. Omgivelser: Andet: Haver, græsklædt forstrand, strand og hav. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 3,2 x 20 m. I sydøstlige del et indhak med hushjørne. Græsklædt. Højen ligger i skel mellem matr.nr. 43æ og 43ø.

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflysning af den i 1942 foretagne fredning på matr.nr. 43z, da fortidsmindet er beliggende på matr.nr. 43æ og 43ø. Jvfr. ny tinglysning.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, løvtræer og buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra SV
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt