Pillemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-57

Fredningsnr.
291725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ændret beskrivelse tinglyst 13/8-1996: ****************************** Dobbelt jættestue i høj 3 x 22 x 15 m, orienteret Ø/V. Vestlige kammer 4 x 2, af 9 synlige bæresten: 3 i S, 2 i V, 3 i N og 1 i Ø som skillerum. Over bærestenene ses flere indskudte sten. Gang mod S. Østlige kammer 2,5 x 2,0 m, af 7 bæresten: 2 i S, 1 i V, 2 i N og 1 i jØ. Flere indskudte sten over bærestenene. I S en 5 m lang gang af 3 synlige bæresten. På højens sydlige del flere store sprængte sten. I ager. Oprindeligt tinglyst 1942-04-23 med følgende tekst: **************************************** Høj, 22 x 15 x 2 m med 3 jættestuekamre. I vestl. del 2 sam- menstødende kamre, det ene med 9 bæresten, det andet med 3 bæresten og 1 afvæltet dæksten. I østl. del kammer med 6 bæ- resten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sognets nordøstlige Ende. Langagtig Høi med tre Steendysser. 58 Fod lang. I den sydøstlige Ende af Høien staar og ligger 6 Bærestene (fire deraf ere paa Plads) med flade Sider; Kamrets Høide indvendigt er 4 Fod. Overligger mangler. - I den Vestlige Del af Høien findes to Sammenstødende og udgravede (?) Steenkamre; hele Længden er Vest-Øst 22 Fod 8 Tr; det vestlige Kammer er 9 Fod langt; Overliggeren afvæltet og ligger saaledes, at Formen af Kamret er ubestemmelig. - Begge Kamre ere byggede paa flere Steder af dobbelte Rækker af Stene over hinanden. Ingen Indgang at spore. Det er muligt, at Høien indeslutter et fjerde Steenkammer; den ligger paa Toppen af en svag Høining i Terrainet. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 15 m., 2 m. høj, med 3 Jættestuekamre; i vestlige Del 2 sammenstødende Kamre, det ene med 9 Bæresten, det andet med 3 Bæresten og 1 afvæltet Dæksten; i østlige Del Kammer med 6 Bæresten.

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med en dobbeltjættestue og en jættestue. Dobbeltjættestuens to kamre er adskilt af 2 opstablede sten. Det vestlige kammer består af 7 sten, der hviler i jorden. Mellem to af disse sten er placeret en sten i ca. 30 cm´s højde. Ovenpå disse sten ligger 5 sten. Det østlige kammer består af 3 sten, der hviler i jorden + 2 steni højere niveau samt en nedvæltet dæksten. Jættestuen (i den østlige del af højen) består af 4 bæresten, der omtrent står på plads, og 2 udvæltede. I højens østdel en stor sten (dæksten?), i og i vestende af høj en sten. ** Seværdighedsforklaring ** En dobbeltjættestue og en jættestue i samme høj. Bevoksning: 1980: Græs

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: SN 6111-00300
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1996 Tinglysning
Journal nr.: SN 6111-0030
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbelt jættestue i høj 3 x 22 x 15 m, orienteret Ø/V. Vestlige kammer 4 x 2 m, af 9 synlige bæresten: 3 i S, 2 i V, 3 i N og 1 i Ø som skillerum. Over bærestenene ses flere indskudte sten. Gang mod S. Østlige kammer 2,5 x 2,0 m, af 7 bæresten: 2 i S, 1 i V, 2 i N og 1 i Ø. Flere indskudte sten over bærestenene. I S en 5 m lang gang af 3 synlige bæresten. På højens sydlige del flere store sprængte sten. I ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et æbletræ i det vestlige kammer, et løvtræ på højsiden mod vest samt krat på hele østsiden. Desuden brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)