Pillemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-58

Fredningsnr.
291724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ændret beskrivelse tinglyst 13. august 1996: Polygonalt dyssekammer i høj, der måler 1 x 6 x 11 m, og er orienteret NV/SØ. Kammeret nærmest rundt, indvendig diameter ca. 3,4 m, sat af 7 bæresten. I SØ en 4 m lang gang, 3 bæresten i SV, 2 i NØ. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
173 Fod lige vest for r [sb.57] ligger paa flad Mark og ved Foden af Høidedraget en Jættestue med Indgang mod Øst. Overliggeren er ikke paa Plads, men en større Steen, som nu ligger inde i kamret, har formodentlig tjent som saadan. Høide i Kamret 4 Fod. Enkelte Maal: a 2 1/2 Fod br., b 4 F., c 5 F., d 4 F. 3 Tr., e 4 F. 9 Tr., f 4 F. 5 Tr, g 3 Fod brede; h 3 F. 10 Tr; i 2 F. 8 Tr., k 2 Fod. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue af 7 Bæresten og 3 Gangsten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med jættestue. Jordfrit, rundt kammer bestående af 7 tætstillede bæresten. 3 gangsten + 2 usikre. Beskadigelser: Agerbrug: ca. 1/2 m af sydkråningen er pløjet ved højfoden. Affald: Kammer og gang lligger mange marksten, i kammeret udgående træer. Nogle hyldetræer / buske vokser i kammeret. JGB: Ingen aktuelle skader. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1996 Tinglysning
Journal nr.: SN 6111-0030
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Polygonalt dyssekammer i høj, der måler 1 x 6 x 11 m, og er orienteret NV/SØ. Kammeret nærmest rundt, indvendig diameter ca. 3,4 m, sat af 7 bæresten. I SØ en 4 m lang gang, 3 bæresten i SV, 2 i NØ. I ager.

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: SN 6111-00300
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og brændenælder samt et træ i kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)