Else Made Kilde

Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-72

Fredningsnr.
291731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kildeanlæg, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Else Made Kilde Kildevældet er indrammet af en udhulet egestamme, hvis tværmål er ca. 0,75 m. Kilden ligger nær strandkanten. På dette for- tidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved græsning, beplantning, bortførsel af jord, sand og sten eller tilførsel af sand, jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, afgrænses af en linie, der følger ege- stammens ydre rand i en afstand af 2 m.
Undersøgelsehistorie

1963 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1963 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1963 Museal udgravning
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1963 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1963 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et væld i stranden omsat med udhulet egestammer C14 dateret til ældre bronzealder. (Fredet). Anlægget er sandsynligvis fra middelalderen.

1963 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Else Made Kilde" (Helligkilde). Beskrivelse: Som fredningskort. (Kilden var ikke synlig, men ifølge lokale er den der stadig). Beligenhed: I følge lokale. Det Ø-V gådende skel forlænges ud til strandkanten. Kilden ligger da 6-7m syd herfor nær strandkanten. JGB: den 10.10.1988: Else Made Kilde set og fotograferet (JGB film 8/88, opt. 6-7). Alt OK, også den trykte afsætning på 4 cm kort, som stemmer oerens m. afsætning. på mb. Bevoksning: Ligger i rullesten nær strandkant. . ** Seværdighedsforklaring ** Eneste helligkilde på Samsø. Anlæg af enestående art, C14 dateret t. y. bronzealder.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helligkilde i strandkanten.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt