Gl. Brattingsborg Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-75

Fredningsnr.
291733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Brattingborg voldsted Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kurveopmå- ling, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. På voldstedet findes i den østlige skrænt rester af en ringmur. Voldstedet er græsklædt, bortset fra den del, som er beliggende på matr. nr. 44bp, hvor arealet benyttes som have. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning og bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, ligesom den eksisterende ruin af ringmuren ikke må berøres. Dog må den på matr. nr, 44bp liggende del af voldste- det anvendes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gamle Brattingsborgs Voldsted - se I.M. Petersens Prospect og Plan. I Inspecteur Kruses Samling er en Broncenøgle af gammel Form, funden i Voldstedet. See I.M. Petersens Tegning. Bevoksning: 1988: Græs

1977 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. Brattingsborg voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Ret imponerende borgbanke med tydelige spor af udformning. Seværdig er især den bevarende murkærne i Ø-siden. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Afventer data

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er græsklædt. Mod øst (i haverne) dog tæt bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)