Sæsing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-1

Fredningsnr.
071416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 9 m. Mod NØ, Ø og V en mindre tilgroet nedgrav- ning. Lyngklædt med et par små fyr. I udkanten af lille plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 M. høj, 9 M. i Diam. Der ses Stentæpper. Overfladen yderst ujævn. Græsgroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 9 m. Mod NØ, Ø og V en mindre tilgroet Nedgravning. Lyngklædt med et Par smaa Fyr. I Udkanten af lille Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt højrest på træbevokset morænebakke.

Litteraturhenvisninger  (0)