Troldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-8

Fredningsnr.
071415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5 x 42 m. Ujævn overflade. S-foden står med indtil 1,5 m hovedsaglig bevokset skrænt mod vej. Den NV-halvdel næsten bortgravet. Er dog stadig et anseligt mindesmærke, der teg- ner en smuk højprofil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Troldhøj. 4.75-5 M. høj c 42 M. i Diam. Fra NV. er sløjfet c 9 M. ind. Blandt Stenene, der laa ved Foden her, saas et c 0.80 M. langt Stentrug, noget fragmenteret, og Brudstykke af et andet. Højen bestaar mest af Sand; spredt ses Sten indtil 0.50 M. Overfladen er noget ujævn og græsgroet, men Højen synes ikke udgravet. Øst- og Sydsiden samt tildels Toppen er bevoxet med Eg.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5 x 42 m. Ujævn Overflade. Sydfoden staar med indtil 1,5 m. hovedsagelig bevoxet Skrænt mod Vej. Den NV Halvdel næsten bortgravet. Er dog stadig et anseeligt Mindesmærke, der tegner en smuk Højprofil.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Troldhøj. Træbevokset høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)