Barholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-23

Fredningsnr.
061433

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,2 x 16,5 m. Tværs gennem højen går i retningen NØ- SV en, som det synes, til undergrunden ført kløft ca. 3 m bred. Græs- og gyvelklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam, 10' h; fra N-S en c. 5' dyb Gravning gjennem Midten.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.20 M. høj, 16.50 M. i Diam. I Toppen en 6.50 M. stor Sænkning, lynggroet, nu 0,85 dyb. I Nord ses 2, i NV 2 større Randsten. I Vest en større Indgravning. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,2 x 16,5 m. Tværs gennem Højen gaar i Retningen NØ-SV en, som det synes, til Undergrunden ført Kløft ca. 3 m bred. Græs- og Gyvelklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i udyrket areal, bevokset med sivgræs og bregne.