Sjørupgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-24

Fredningsnr.
061432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,65 x 16,5 m. Toppen affladet. Lidt tilgroet afgravning mod Ø. Granklædt og lynggroet. Grænsende mod ager og plantage.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 10' h; i Toppen en flad Fordybning; enkelte vindblæste Huller i Siden.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.65 Høj, 16.50 i Diam. I Toppen en 6.50 Flade, nu lynggroet; Højen har været meget højere. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,65 x 16,5 m. Tværs gennem Højen gaar i Retningen NØ-SV en, som det synes, til Undergrunden ført Kløft ca. 3 m bred. Græs- og gyvelklædt i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i plantage/friareal. Bevokset af sivgræs og bregner.