Barholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-26

Fredningsnr.
061428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m. Tilgroede huller i top. Afgravninger i NV-siden. Tæt bevokset med gyvel i mindre gyvel- og lyng- bevokset udyrket stykke. Grænser mod SØ til ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.75 høj, 15.00 i Diam. Toppen er affladet; nord for den er gravet en 2.00 bred Grav, nu 0.85 dyb og fuldstændig lynggroet. Mod Øst andre Beskadigelser; i Syd er Foden afgravet. Lynggroet i et Hedestykke.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,75 x 15 m. Tilgroede Huller i Top. Afgravninger i NV Siden. Tæt bevoxet med Gyvel i mindre gyvel/lyngbevoxet udyrket Stykke. Grænser mod SØ til Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)