Stovhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-54

Fredningsnr.
061414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hvidsted og Borup Høj, "Stovhøj", 2,75 x 27 m. Toppen stærkt affladet og midt herpå er anbragt en flagstang ved siden af hvilken ligger sammenfaldet noget grantømmer, vel en gammel talerstol. Mod N og S indgravet en stiMod N og S indgravet en sti i højen. På den søndre sti et Geod.Ins.'s højdemærke. Siderne beplan- tet med gran. Toppen lyng-græsgroet. I granplantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppet Höi, anlagt paa en lille naturlig Banke med hvilken Höiens Sider smelte sammen, c. 6' h.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stovhøj. 2.75 høj, 27.00 i Diam. Den har været meget højere; nu er i Toppen en 16.00 stor græsgroet Flade, skraanende mod NØ. Lynggroet i Plantage; Siderne beplantede. Der er fundet en stensat Kiste; 3 Dæksten fra den 0.50-0.60 store, laa ved et Hus.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Stovhøj" 2,75 x 27 m. Toppen stærkt affladet og midt herpaa anbragt en Flagstang ved Siden af hvilken ligger sammenfaldet noget Grantømmer vel en gammel Talerstol. Mod N og S indgravet i Højen en Sti. Paa den søndre Sti findes nær Toppen et Geodætisk Instituts Højdemærke. Siderne beplantet med Gran. Toppen lyng- græsgroet. I Granplantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj med flagstang i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)