Stoksted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-62

Fredningsnr.
061417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 25 m. Toppen ganske affladet og her mindre huller gravet af børn og små bede, hvori børnene har sået radiser o.l. Siderne viser tilgroede, ret kraftige afgravninger. Høj- foden står mod N med utilgroet skrænt af indtil 1 m's høj- de. Græs-lynggroet med graner på højsiden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, c. 60' i Diam. 8' h; i Toppen en stor Gravning med Udkastning mod Nord. Deri Fund i Museet B 2009-13.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.00 høj; Diam 25.00. Gennemgravet fra Nord med en 7.00 bred Grøft, der naar forbi Midten, nu 1.25 dyb. Foden er afgravet i V. og S; mod V. ses 2 mindre Randsten. Lynggroet og beplantet med Gran i Ager. Herfra fundet B 2009-13 (Sværd, 2 Dolke, Kniv og Pincet).

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 25 m. Toppen ganske affladet og her mindre Huller gravet af Børn samt smaa Bede, hvori Børnene har saaet Radiser o.lign. Siderne viser tilgroede ret kraftige Afgravninger. Højfoden staar mod N med utilgroet Skrænt, af indtil 1 m's Højde. Græs-lynggroet m. Graner paa Højsiden.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)