Stoksted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-63

Fredningsnr.
061459

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 24 m. Nordlige halvdel bortgravet. Mod S er en 6 m bred afgravning ned til undergrund ført en 3-4 m ind i højen. Mod Ø en 5 x 8 m stor tilgroet nedgravning ca. 2 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa höitliggende, flad Markflade, 50' i Diam. 8' h; mod Nord er omtrent Halvdelen bortgravet.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3.00 høj; Diam 24.00. Den nordlige Halvdel mangler; i Profilet ses Sand og kun en enkelt lille Sten. Den sydlige Del er lynggroet i Ager og velbevaret.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,25 x 24 m. Nordlige Halvdel bortgravet. Mod Syd er en 6 m. bred Afgravning ned til Undergrund ført en 3-4 m. ind i Højen. Denne Afgravning af meget ny Dato. Mod Ø en 5 x 8 m. stor tilgroet Nedgravning ca. 2 m. dyb.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)