Dals Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-66

Fredningsnr.
061419

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ting.: 21/9 1911, gdr. Chr. Pedersen Diplom Høj, 2 x 14 m. Tilgroede afgravninger, særlig mod N og Ø samt i top. Mod V ses 2 mindre randsten. På Ø-siden vokser egepur, lidt lav fyr mod N, iøvrig lynggroet på mindre hede- højdedrag, grænsende til ager. NMI: .. 2 x 14,5 m........ ...De i sognebeskivelsen omtalte 2 randsten mod S ses ikke.......
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.90 høj, Diam 14.50. Overfladen meget ujævn, til Dels ved Afgravning. Østsiden bevoxet med Egepur. Mod Syd ses 2 større Randsten samt nogle mindre, tvivlsomme. Lynggroet i Hedegrænse.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 14,5 m. Tilgroede Afgravninger, særlig mod N og Ø samt i Top. Mod Vest ses 2 mindre Randsten. De i Sognebeskrivelsen omtalte 2 Randsten mod S ses ikke. Paa den østlige Side voxer Egepur, lidt lav Fyr mod N, iøvrig lynggroet paa mindre Hedehøjdedrag, grænsende til Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)