Dals Mølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-66

Fredningsnr.
061419

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ting.: 21/9 1911, gdr. Chr. Pedersen Diplom Høj, 2 x 14 m. Tilgroede afgravninger, særlig mod N og Ø samt i top. Mod V ses 2 mindre randsten. På Ø-siden vokser egepur, lidt lav fyr mod N, iøvrig lynggroet på mindre hede- højdedrag, grænsende til ager. NMI: .. 2 x 14,5 m........ ...De i sognebeskivelsen omtalte 2 randsten mod S ses ikke.......
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.90 høj, Diam 14.50. Overfladen meget ujævn, til Dels ved Afgravning. Østsiden bevoxet med Egepur. Mod Syd ses 2 større Randsten samt nogle mindre, tvivlsomme. Lynggroet i Hedegrænse.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 14,5 m. Tilgroede Afgravninger, særlig mod N og Ø samt i Top. Mod Vest ses 2 mindre Randsten. De i Sognebeskrivelsen omtalte 2 Randsten mod S ses ikke. Paa den østlige Side voxer Egepur, lidt lav Fyr mod N, iøvrig lynggroet paa mindre Hedehøjdedrag, grænsende til Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

9742