Sjørupgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-81

Fredningsnr.
061441

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: 12a + 12f (?) Høj, 1,75 x 16 m. Ret kraftige, tilgroede afgravninger i S-side. I ujævn overflade. Lyngklædt og beplantet med graner i granplantage.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.75 høj; Diam 16.00. Flere Steder i Overfladen ses Sten, en enkelt er 0.80; i Vest en formentlig Randsten. Lynggroet og beplantet med Fyr i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,75 x 16 m. Ret kraftige tilgroede Afgravninger i søndre Side. Ujævn Overflade. Lyngklædt og beplantet med Graner i Granplantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj med bregner og hindbærris i lysning i blandingsbevoksning.