Sjørupgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-83

Fredningsnr.
061443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,2-3,5 x 13 m. Mod N og NØ er siden en del afgravet. Tæt beplantet med gran, grænsende til ager.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa naturlig Bakke; c 1.20 høj; Diam c 13.00. I NØ. ses 3 Sten (0.20-0.80) antagelig Randsten. I samme Side er en Del af Overfladen afskrællet og et Stentæppe af smaa Sten blottet. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,2 - 3,5 x 13 m. Mod N og NØ er Siden en Del afgravet. Tæt beplantet med Gran, grænsende til Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, græsklædt høj på naturlig bakke.