Sjørupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-110

Fredningsnr.
061437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. Højen noget udfladet. På toppen sidder en af Vendsyssel historiske museum udgravet stenkiste ca. 0,4 x 1 m stor, dækket med 3 dæksten. Ved ejerens velvilje er denne kiste blevet bevaret. Græsgroet på åben plads i lil- le plantning. (Ifl. dm. (hvid liste 1961) kun een dæksten).
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.40 høj, 15,50 i Diam. Fra Nord og Vest er omtrent en Fjerdedel afgravet indtil Toppen men i ringe Dybde og nu lynggroet. Lynggroet og beplantet med Naaletræer i Bøgekrat.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 15 m. Højen noget udfladet. Paa Toppen sidder en af Vendsyssels historiske Museum udgravet Stenkiste ca. 0,40 x 1 m. stor, dækket m. 3 Dæksten. Ved Ejerens Velvilje er denne Kiste blevet bevaret. Græsgroet paa aaben Plads i lille Plantning.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, lav vegetationsløs høj i mindre bøgetræsparcel.

Litteraturhenvisninger  (0)