Sjørupgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-113

Fredningsnr.
061436

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr. 12a + 12f (?) Høj, 3,5 x 23 m. Den sydvestlige fjerdedel af højen bortgra- vet. I toppen et stort hul ca. 5 m i diam. og 1,5 m dybt. Langs foden af den bevarede højdel er gravet en sænkning antagelig ved at fjerne randstenene. Lyng-græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa et Bakkedrag, 60' i Diam. 12' h; i Toppen en flad Fordybning, forövrigt velbevaret.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.60 høj, Diam 23.00. I Toppen er en 6.00 stor Sænkning, nu 1.15 dyb og lynggroet. I Syd ses 10 tætstillede Randsten paa 0.50-0.60. I Syd Øst og Nord er Foden let afgravet og et Stentæppe blottet. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 23 m. Den SV Trediedel af Højen bortgravet. I Toppen et stort Hul ca. 5 m. i Diameter og 1,5 m. dybt. Langs Foden af den bevarede Højdel er gravet en Sænkning antagelig ved at fjærne Randstenene. Lynggræsgroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i kreaturindhegning.