Stoksted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-120

Fredningsnr.
061435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,2 x 20 m. Store ikke særlig dybe afgravninger i top og Ø-side. Fod og side en del afgravet mod S. Enkelte rand- sten ses.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.20 høj; Diam 20.00. Mod Syd er bortsløjfet indtil 4.00 indenfor Randen. Øst for Toppen ses et 7.00 stort Hul indtil Bunden; vest for Toppen 2 mindre og fladere. Af Randsten ses 2 i Syd, 2 i SV, 2 i NØ samt i SØ antagelig 1 ude af Leje. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,2 x 20 m. Store ikke særlig dybe Afgravninger i Top og østre Side. Fod og Side en Del afgravet mod S. Enkelte Randsten ses.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Forgravet, græsklædt høj i ældre hedelod i ager.


Billeder

Oversigt set fra S
Oversigt set fra N