Dals Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-126

Fredningsnr.
061434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Stærkt afgravet, men delvis restaureret. Den sydvestlige halvdel af højen dog borte, her ligger be- varet en udgravet stor og smuk stenkiste. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 6' h; uregelmæssig Overflade, forövrigt fuldstændig bevaret. 17-25 ligge paa et höit Bakkedrag, der fra Taars Kirke strækker sig mod Ø.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50 høj; Diam 20.00 Overfladen er ujævn, Toppen affladet; alt dog lynggroet. Mod Nord er Foden afgravet. Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. Stærkt afgravet, men delvis restaureret. Den SV Halvdel af Højen dog borte, dog ligger her bevaret en udgravet stor og smuk Stenkiste. Græsgroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt gravhøj i friareal i tilknytning til parcelhusområde.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Journal nr.: 2013-7.23.03/NJM-0012
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)