Baalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-130

Fredningsnr.
061433a

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1933. Geodætisk institut. 2 m omkring stenen. "Baalhøj", 4,4 x 20 m. Toppen affladet og her et geodætisk instituts målepunkt. Højsiden afgravet flere steder, men disse tilgroede bortset fra en større afgravning midt på V-siden, der kun delvis er tilgroet. S-højfod noget afgra- vet, hvorved er blottet 3 af fodkransens sten. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 14' h; uregelmæssig, vindblæst Overflade, forövrigt fuldstændig bevaret. 17-25 ligge paa et höit Bakkedrag, der fra Taars Kirke strækker sig mod Ø.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.40 høj; Diam 20.00. Af Vestsiden er en Del afgravet, saa at Toppen danner en mod Vest skraanende Flade paa 5.50. I NV er Foden noget afgravet. I NØ ses paa et længere Stykke midt paa Højsiden en Afgravning med en lille lodret Brink; den er dog kun overfladisk. Nordsiden er noget ujævn, men saavel denne som Toppens Flade ere som den øvrige Høj lyng- og græsgroet. Højen laa paa et Jordstykke, som Læreren var ved at købe til Plantning; naar Skødet var ordnet lovedes Højen fredlyst.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Baalhøj" 4,4 x 20 m. Toppen affladet og her et geodætisk Instituts Maalepkt. Højsiden afgravet flere Steder, men disse tilgroede bortset fra en større Afgravning midt paa vestre Side, der kun delvis er tilgroet. Søndre Højfod noget afgravet, hvorved er blottet 3 af Fodkransens Sten. Græsgroet i Ager. ( 2 m. omtr.).

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbevaret høj i friareal i tilknytning til bebyggelse.Helt tilgroet i unge løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)