Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-158

Fredningsnr.
061455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0614-50, 51, 52, 55, 54 "Grønhøj", 3,5 x 22,5 m. I toppen et ca. 1 m dybt hul ca. 4 x 2 m stort. Tilgroede afgravninger mod V, SV og Ø. Gran- og fyrgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønhøj. 3.60 høj, Diam 22.50. Højen er overalt afgravet ved Foden; i Ø og V stærkt forrodet. I Toppen et 1.10 stort, 1.00 dybt græsgroet Hul. Lynggroet i Ager og Hede. Højen har været meget højere. Der er fundet en mandslang stensat Kiste.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Grønhøj" 3,5 x 22,5 m. I Toppen et ca. 1 m. dybt Hul ca. 4 x 2 m. stort. Tilgroede Afgravninger mos V, SV og Ø. Gran- og fyrgroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i bevoksning i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)