Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-158

Fredningsnr.
061455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0614-50, 51, 52, 55, 54 "Grønhøj", 3,5 x 22,5 m. I toppen et ca. 1 m dybt hul ca. 4 x 2 m stort. Tilgroede afgravninger mod V, SV og Ø. Gran- og fyrgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønhøj. 3.60 høj, Diam 22.50. Højen er overalt afgravet ved Foden; i Ø og V stærkt forrodet. I Toppen et 1.10 stort, 1.00 dybt græsgroet Hul. Lynggroet i Ager og Hede. Højen har været meget højere. Der er fundet en mandslang stensat Kiste.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Grønhøj" 3,5 x 22,5 m. I Toppen et ca. 1 m. dybt Hul ca. 4 x 2 m. stort. Tilgroede Afgravninger mos V, SV og Ø. Gran- og fyrgroet i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Græs- og kratklædt høj i bevoksning i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)