Boller
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-149

Fredningsnr.
061448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0614-47, 48, 49. Høj, 3 x 20 m. I toppen et stort hul ca. 10 m i diameter og 2 m dybt. Tilgroede afgravninger i højsiden, særlig mod N, Ø og SØ. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.00 høj, 19.50 i Diam. I Toppen er et rundt Hul, 2.00 stort, 1.75 dybt, græsgroet. I Nord er gravet ind fra Randen, hvorved en 1.00 høj Brink er fremkommen; nedenfor ses flere, indtil 0.50 store Sten. I SØ er gravet efter Randsten; i SV. og V. ses et Par Beskadigelser midt paa Højsiden. Græs- og lynggroet i Ager. Paa Overfladen laa Lerkarskaar og brændte Ben. Af Midten er optaget nogle Læs Sten, men ingen Oldsager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 20 m. I Toppen et stort Hul ca. 10 m. i Diam. og 2 m. dybt. Tilgroede Afgravninger i Højsiden, særlig mod N,Ø og SØ. Lynggroet i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt tilgroet høj i blandet løvtræsholm i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)