Boller
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-156

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.40 høj; Diam 13.00 Toppen danner en 8.50 stor Flade, hvori atter et Hul i Midten og en Kartoffelkule mod Øst. Ødelagt. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,4 x 13 m. Afgravning mod Øst. Iøvrigt svært at danne sig et Skøn over Beskadigelsens Omfang. Tæt beplantet med Gran og Fyr i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet og sløjfet gravhøj.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet og sløjfet gravhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)